ยินดีต้อนรับสู่เว็บ...ห้องครูเจียบ...http://jeab-2524.blogspot.com...ผู้เข้าชมบล็อกสามารถดูรายละเอียดและเนื้อหาการนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาได้

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เรียนรู้เว็บบล็อก ในรายวิชาเทคโนโลยีสำหรับครู

รายวิชาเทคโนโลยีสำหรับครู ภาคการศึกษา 2/2553
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์สุจิตตรา จันทร์ลอย
พัชรา เข็มนาค นักศึกษา กศพช.รุ่น 11 หมู่ 1 การศึกษาปฐมวัย


ประวัติ
ชื่อ นางสาวพัชรา เข็มนาค
เกิด 30 เมษายน 2524 อายุ
30 ปี
ที่อยู่ 26/1 หมู่ 1 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
ปัจจุบัน กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ติดต่อ
http://www.patchara2524@hotmail.com , http://patchara.kemnak@gmail.com
สถานที่ทำงาน โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12)
ประสบการณ์ การทำงาน 3 ปี
คติ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น